อุปกรณ์ไฟฟ้า คืออะไร

อุปกรณ์ไฟฟ้า หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงาน มีหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า: เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม ทีวี โทรศัพท์มือถือ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน: เช่น เต้ารับ เต้าเสียบ สวิตซ์ ฟิวส์ สายไฟ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร: เช่น มอเตอร์ ปั๊มน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง: หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 600 โวลต์
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ: หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600 โวลต์
การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน มอก.
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้งาน
ไม่ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุด
ไม่ใช้มือเปียกจับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ไม่เสียบปลั๊กไฟหลาย ๆ อุปกรณ์เข้ากับเต้ารับเดียวกัน
ติดตั้งสายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็น
ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน
สรุป

อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน แต่ควรใช้อย่างระมัดระวังและปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า